In totaal
116.871
steunbetuigingen
 

Initiatiefgroep

Hedy d’Ancona, oud-politicus

Ik was destijds nauw betrokken bij de tweede emancipatiegolf. In die tijd leerde ik Huib Drion en zijn opvattingen kennen over het zelfgewilde levenseinde van mensen die klaar zijn met hun leven. Dat heeft mij nooit losgelaten. Wat hij wilde, beschouw ik als een onvoltooid stukje van de emancipatie. Daarom vind ik het van belang om aan het initiatief mee te werken om dit alsnog te realiseren.
 

Yvonne van Baarle, initiatiefneemster en voorzitter van Uit Vrije Wil, oud-algemeen secretaris Raad voor de Kunst

Ik ben in actie gekomen omdat ik het als onrecht ervaar geen stervenshulp te kunnen krijgen als ik die nodig heb. Ik behoor tot een generatie die dit niet accepteert. Wij zijn in staat om dat zelf te bepalen. Voor mij gaat het niet om sterven, maar om ophouden te leven.
 

Wouter Beekman, oud-bestuurslid NVVE

Oude mensen die hun leven voltooid vinden en die verlangen naar de dood, hebben in Nederland het recht hun leven te beëindigen. Omdat het niet eenvoudig is om aan de voor een zachte dood benodigde middelen te komen, kunnen ouderen behoefte hebben aan hulp. Deze stervenshulp valt buiten het vakgebied van artsen. Er zijn geen steekhoudende bezwaren aan te voeren tegen een zorgvuldige wettelijke regeling die stervenshulp aan oude mensen mogelijk maakt. Daarom roep ik iedereen op ons burgerinitiatief te steunen.
 

Frits Bolkestein, oud-politicus

Twee duizend jaar geleden zei Seneca het al: "Voor ik mijn oude dag bereikte was het mijn zorg om goed te leven, op mijn oude dag is dat om goed te sterven. En goed sterven, dat is vrijwillig sterven." Ik ben het daar van harte mee eens.
 

Mies Bouwman, Televisie

Het doet er niet toe of ik persoonlijk naar stervenshulp verlang wanneer daarvoor het moment gekomen is. Waar het om gaat is dat die professionele en zorgzame hulp mogelijk moet zijn wanneer oude mensen na een voltooid leven daarom vragen. Dat is hun recht.
 

Marie-José Grotenhuis, interim manager

Of ik ooit van de mogelijkheid gebruik zal maken waar ik nu zo dringend voor pleit, weet ik niet. Maar het zou rust geven om te weten dat ik niet afhankelijk zou zijn van de "zorgbureaucratie" in mijn laatste levensfase. Daarmee bedoel ik alle regels, belangen en voorschriften die nu zullen gaan bepalen hoe ik mijn laatste levenstijd zal doorbrengen. Dat past niet bij een onafhankelijk geleefd leven.
 

Eylard van Hall, emeritus hoogleraar gynaecologie LUMC

Een mooi leven is té waardevol om de uitdrukkelijk gewenste beëindiging ervan - bij persoonlijke beleving van afnemende levenswaardigheid - aan het lot of het toeval over te laten.
 

Jit Peters, hoogleraar staatsrecht UvA

Het recht op leven is het meest wezenlijke grondrecht. Het gaat om een recht op leven en niet om een plicht. Dit recht houdt voor mij ook in een individuele zelfbestemming die zich uitstrekt tot een waardige manier om het leven te beëindigen.

 

Milly van Stiphout, oud-voorzitter Stichting Het Parool

Ik heb geleerd mijn leven als zelfstandig mens in eigen hand te houden. Dat betekent voor mij dat ik het mijn recht acht zelf te beslissen mijn leven te beëindigen als dat naar mijn mening niet langer levenswaardig is. Ik wil tot het laatste moment weloverwogen over mijn eigen levenseinde kunnen beslissen.
 

Theo Strengers, communicatie-adviseur

Ik zet mij in voor Uit Vrije Wil omdat ik een intens respect voor het leven heb.
 

Eugène Sutorius, hoogleraar strafrecht UvA

Natuurlijk, het lot regisseert. Maar sterven kan beter! Het is aan de vrije mens om als zijn tijd gekomen is het leven te laten, afscheid te nemen en waardig te gaan.
 

Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie

Ik neem graag mijn eigen beslissingen, ik wil "baas in eigen brein" zijn. Bij mijn conceptie en geboorte is me dat niet gelukt. Bij het einde van mijn leven eis ik dat recht onverkort op.
 

Katuscha Tellegen, oud-bestuurssecretaris Nederlandse Orde van Advocaten

Mijn moeder vroeg mij in haar laatste jaren regelmatig: "Doodgaan, hoe doe je dat?" Ik antwoordde steevast: "Mam, ik kan je niet helpen en ik weet ook niemand die dat wél kan". Ik had haar zo graag een barmhartiger wereld dan we nu hebben, gegund. Een barmhartiger samenleving creëren, dat ligt aan de basis van mijn deelname aan dit initiatief.
 

Jan Terlouw, oud-politicus

Ik ben er een groot voorstander van dat mensen weloverwogen en zelfstandig beslissingen nemen. Daar hoort bij dat het mensen mogelijk en gemakkelijk gemaakt moet worden om uit het leven te stappen als zij weloverwogen hun leven voltooid vinden, als zij klaar zijn met hun leven. Dat betekent dat dit alleen voor oudere mensen geldt. En vanzelfsprekend mag het niet lichtvaardig gebeuren, maar moet het zeer zorgvuldig.
 

Paul van Vliet, cabaretier

Als ik echt oud geworden ben, en mijn leven voltooid acht, wil ik zelfstandig en uit eigen wil kunnen beslissen of ik mijn leven daadwerkelijk laat beëindigen. Ik hoop dat de Initiatiefgroep erin slaagt om te bewerkstelligen dat ooit verwezenlijkt wordt dat ik met professionele hulp op legitieme wijze met een daarvoor speciaal opgeleid iemand over mijn zelfgekozen dood kan praten, dat zo iemand mij in dat proces kan leiden en mij kan helpen om mijn wens te verwezenlijken. [Foto Roy Beusker]
 

 

 

Deel deze site met uw relaties: