Coalitieakkoord met Voltooid Leven als vrije kwestie

december 2021

Na een lange formatieperiode werd het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie (CU) op 15 december gepresenteerd. In het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn geen blokkades opgenomen, de voltooid leven-wet wordt een vrije kwestie voor de Tweede Kamer. Dat betekent geen fractiediscipline, maar stemmen vanuit persoonlijke overtuigingen. Nu is dit gebruikelijk bij medisch-ethische kwesties. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon.

Wél is het opmerkelijk dat partijleider Gert-Jan Segers meteen al heeft laten weten dat de CU uit het kabinet stapt als de wet zou worden ingevoerd. Hij is er fel op tegen dat een groot deel van de bevolking het recht krijgt om hun leven (c.q. dood) anders in te richten dan de normen en waarden van de CU. Deze zou hij het liefst universeel maken.

Stel dat de wet een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, dan zijn er twee mogelijkheden om uit de impasse te komen. In de wet zou zelf bepaald kunnen worden dat deze pas op een nader moment in werking treedt. De andere mogelijkheid is dat het kabinet besluit de aangenomen wet nog niet te tekenen. Het ondertekenen van een wet (contraseign genoemd) is een vereiste voor de geldigheid ervan. Zo kan uitstel van inwerkingtreding worden verkregen. Het is dan wél zaak voor een nieuwe coalitievorming niet meer bij de CU aan te kloppen.