Perspectief-onderzoek en Wetsvoorstel D66

januari 2020

Op 30 januari werd in Nieuwsuur het Perspectief-onderzoek, voluit geheten ’Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’, door Els van Wijngaarden gepresenteerd. Zij had de leiding van een onderzoeksteam van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De Tweede Kamer had op onderzoek aangedrongen om te achterhalen hoe groot of klein de groep ouderen met een voltooid leven nu eigenlijk is.

Nu is het curieuze dat we na dit onderzoek nóg niet weten hoe groot deze groep ouderen is. De steekproef, die het kwantitatieve deel omvatte, werd verspreid onder 32.477 burgers van 55 jaar en ouder. De ouderen waar iedereen meer van wilde weten, maakten slechts een gering deel uit van de onderzochte populatie. Ook Pia Dijkstra, toen nog Tweede Kamerlid voor D66, toonde zich stomverbaasd toen zij in een gesprek met Agnes Wolbers (NVVE) en Yvonne van Baarle (Uit Vrije Wil) op 11 december 2019 hiermee werd geconfronteerd. Welke gevolgen deze aanpak heeft, zal verderop nog blijken in het Opiniestuk.

Juli 2020

Uiteindelijk heeft D66 (Pia Dijkstra) op 17 juli het initiatiefwetsontwerp Voltooid Leven ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is terug te vinden onder de titel: Voorstel van wet houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek. D66 kwam in december 2016 al met een wetsvoorstel. Dat is dus drie en half jaar blijven liggen. De Tweede Kamer eiste namelijk eerst een onderzoek naar de omvang van de groep ouderen die het zou betreffen voordat de wet kon worden ingediend. De hoop van christelijke partijen was dat als het Perspectief-onderzoek weinig zou opleveren en het aantal ouderen met voltooid leven marginaal zou blijken te zijn, het wetsvoorstel dan wellicht van de baan zou zijn.

Pia Dijkstra in de Tweede Kamer