De start

februari 2010

Uit Vrije Wil kwam met een reuze klap binnen. Op 9 februari 2010 werd een persconferentie gehouden in Nieuwspoort. Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Op hun nadrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid. Daar ging het om, dat was de doelstelling. Gelijktijdig werd de website gelanceerd, het burgerinitiatief gestart en het manifest gepubliceerd.

Initiatiefgroep Uit Vrije Wil

Van begin af aan heeft een initiatiefgroep van min of meer bekende Nederlanders de kar getrokken. Ouderen die voor ouderen opkomen en zich verdienstelijk hebben gemaakt in de politiek, kunst en cultuur, de media, gezondheidszorg en de wetenschap.

De Initiatiefgroep Uit Vrije Wil

De Initiatiefgroep Uit Vrije Wil heeft bestaan uit: Hedy d’Ancona, Yvonne van Baarle, Wouter Beekman, Frits Bolkestein, Mies Bouwman†, Marie-José Grotenhuis, Eylard van Hall†, Jit Peters, Milly van Stiphout-Croonenberg†, Theo Strengers, Eugène Sutorius, Dick Swaab, Katuscha Tellegen, Jan Terlouw, Paul van Vliet.

Mei 2010

Tien dagen na de persconferentie waren al de voor het burgerinitiatief benodigde 40.000 steunbetuigingen binnen. Als de initiatiefgroep langer had gewacht, waren de aantallen nóg verder opgelopen, maar uiteindelijk werden op 18 mei 2010 116.871 (schriftelijke en digitale) steunbetuigingen bij de Tweede Kamer ingediend. Deze steunbetuigingen c.q. handtekeningen werden in ontvangst genomen door Johan Remkes, voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. Algauw bleek dat het burgerinitiatief voldeed aan de criteria om door de Tweede Kamer behandeld te worden.

Aanbieding van de 116.871 steunbetuigingen