Manifest

Doel Uit Vrije Wil

De legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

Zelfbeschikking

Onze Grondwet garandeert iedere Nederlandse burger de vrijheid zijn leven naar eigen inzicht en voorkeur in te richten en daarover beslissingen te nemen. Deze vrijheid omvat ook de laatste levensfase en beslissingen over sterven en dood. Op niemand rust de plicht tot leven. Zelfbeschikking, een wezenlijk beginsel van onze beschaving en verankerd in onze cultuur, is het fundament van dit burgerinitiatief. Uit Vrije Wil richt zich op de zelfbeschikking van ouderen. Aan de vrije mens, die zijn leven als voltooid beschouwt, komt de ruimte toe zelf te bepalen hoe en wanneer hij wil sterven.

Voltooid leven

Wij worden allen veel ouder dan vroeger, meestal tot ons genoegen. Maar op enig moment kunnen wij tot de conclusie komen dat de waarde en de zin van ons leven zodanig zijn afgenomen, dat wij de dood gaan verkiezen boven het leven. De redenen daarvoor lopen uiteen. Soms zien we geen mogelijkheden meer ons leven in een voor ons zinvolle vorm voort te zetten en krijgen we het gevoel onszelf te overleven. Alles van waarde ligt achter ons en alleen leegte resteert nog. Soms raken we geheel afhankelijk van de hulp van anderen en verliezen we elke vorm van regie over ons eigen leven. Soms ook worden we geconfronteerd met fysieke ontluistering en een onomkeerbaar verlies van onze persoonlijke waardigheid.

Zelfgekozen levenseinde

Het besluit om het eigen leven te beëindigen is ingrijpend, onze gehechtheid aan het leven is groot. Dat maakt de afweging tussen voortzetting van een als onleefbaar ervaren leven en de dood moeilijk. Wanneer ons echter duidelijk wordt dat aan onze omstandigheden niets meer te veranderen valt, kunnen we tot de conclusie komen dat ons leven voltooid is. We willen dan sterven, waardig en vredig sterven, het liefst in aanwezigheid van dierbare naasten. In veel gevallen is daarbij hulp nodig. Daarmee wordt tevens voorkomen dat de zelfdoding mislukt en/of gruwelijke gevolgen heeft, ook voor anderen.

Hulp bij zelfdoding

De individuele vrijheid om over ons eigen sterven te beslissen is moreel nauwelijks omstreden en ook juridisch is zelfdoding in Nederland niet verboden. Maar hulp verlenen bij een zelfdoding is nog altijd strafbaar. Uit Vrije Wil staat op het standpunt dat stervenshulp aan ouderen die daarom vragen, niet langer strafbaar behoort te zijn. Aan de Nederlandse oudere die waardig wil sterven, behoort door wijziging van de wet die ruimte te worden geboden. Dit impliceert deskundige, zorgvuldige en toetsbare stervenshulp.

Uit Vrije Wil, voor een waardig zelfgekozen levenseinde van ouderen met een voltooid leven.

 • Hedy d’Ancona
 • Yvonne van Baarle
 • Wouter Beekman
 • Frits Bolkestein
 • Mies Bouwman
 • Marie-José Grotenhuis
 • Eylard van Hall
 • Jit Peters
 • Milly van Stiphout
 • Theo Strengers
 • Eugène Sutorius
 • Dick Swaab
 • Katuscha Tellegen
 • Jan Terlouw
 • Paul van Vliet