Kamerdebat in plenaire vergadering

januari 2012

Twee maanden voor het Kamerdebat heeft ook de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zich niet onbetuigd gelaten. De NVVE, in de tijd met Petra de Jong als directeur, faciliteerde de initiatiefgroep op grootse wijze, maar wat de NVVE nu bedacht had spande de kroon. Zij promootte de website geachtekamerleden.nl waarop 4200 burgers reageerden met vaak schrijnende verhalen over de dood van een geliefd persoon. Op 17 januari 2012 kregen de woordvoerders ethiek van de politieke partijen 1000 geselecteerde, gebundelde verhalen over voltooid leven als petitie aangereikt.

Het burgerinitiatief in de Tweede Kamer

Het burgerinitiatief werd in de Tweede Kamer plenair behandeld op 8 maart 2012. Dat was een bijzondere gebeurtenis. Het NOS-journaal besteedde er uitvoerig aandacht aan. Ook voor de leden van de Tweede Kamer was het buitengewoon. Zo vaak komt het niet voor dat een burgerinitiatief op de agenda staat.

Van de ingediende moties werd de motie-Klijnsma c.s. aangenomen. Daarin werd de regering verzocht om bij de kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de Euthanasiewet het burgerinitiatief “Uit Vrije Wil” te betrekken. Het burgerinitiatief was dus behandeld, maar kwam toch ook weer terug in de Kamer.

De voorzitter van de Tweede Kamer, Mw. Gerdi A. Verbeet, bedankte per brief de initiatiefgroep hartelijk voor het initiatief en voor de samenwerking gedurende de behandeling ervan.

Tweede Kamerlid Kees van der Staay drukte na afloop van het debat Eylard van Hall de hand