Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Advies Raad van State

Betutteling ten top en gebaseerd op ondeugdelijk materiaal, deze kwalificaties zijn van toepassing op het advies dat de Afdeling advisering van de Raad van State uitbracht over het D66 wetsvoorstel ‘Wet toetsing...

Lees meer

Ontwikkelingen

De eindfase van Uit Vrije Wil

Op 30 september 2013 kreeg Uit Vrije Wil voor het laatst de gelegenheid haar standpunt in de Tweede Kamer toe te lichten. Dat was in een rondetafelgesprek dat de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

Lees meer

Ontwikkelingen

In aanloop naar het kamerdebat

Omdat een burgerinitiatief voor behandeling in de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel diende te zijn, heeft de initiatiefgroep een Proeve van wet met bijbehorende Memorie van Toelichting gemaakt. Eugène Sutorius en...

Lees meer